Thế Giới Sách

Giới thiệu trang Web
Kiến Vàng

Trang web được thiết kế theo phương châm từ việc khởi đầu làm quen với công nghệ thông qua quan sát – làm theo, rồi đến tự học – tự tìm hiểu, hoặc học với sự hướng dẫn để quen dần và thành thạo trong việc sử dụng công nghệ.

Trò chơi trên Kiến Vàng ?

Hoạt động học tập trong tài liệu “Em vui học máy tính 1, 2...” được thiết kế dưới dạng trò chơi trên trang web Kiến Vàng. Đối với mỗi trò chơi, học sinh sẽ nghe hướng dẫn, quan sát thao tác mẫu và làm lại theo yêu cầu. Trò chơi gồm nhiều mức độ, học sinh sẽ được đánh giá sau mỗi trò chơi.

nanny

 
Thật Hấp Dẫn !!!

Tham Gia Web

nanny